تن ماهی و زیتون دو عضو جدانشدنی هستن یه جورایی انگار برای هم ساخته شدن واسه همین ماوی اونارو کنار هم قرارداده که کار شما راحت باشه