چرا ما ؟

ما از اطلاعات شما محافظت میکنیم.

وقتی بازدید کنندگان نظر را در سایت می گذارند ، ما داده های نشان داده شده در فرم نظرات را جمع آوری می کنیم ، همچنین آدرس IP بازدید کننده و عامل کاربر مرورگر را می توان برای شناسایی اسپم کمک کرد. و زمانی که از فرم تماس با ما استفاده میکنید اطلاعات شما نزد شرکت کاملا محفوظ باقی میماند.